CENTRUM MEDJUGORJE, z.s.

České centrum, které zprostředkovává informace o zjeveních Panny Marie v Medjugorje
a poskytuje služby spojené s šířením Mariánské úcty v naší zemi.