25.9.2022 - Poselství Panny Marie z Medjugorje

"Drahé děti! 
Modlete se, aby vás Duch Svatý osvítil, abyste byli radostnými hledači Boha a svědci nekonečné lásky. Já jsem s vámi, dítka, a znovu vás všechny vybízím: mějte odvahu a svědčte o dobrých skutcích, které Bůh ve vás a skrze vás koná. Radujte se v Bohu. Čiňte dobro bližnímu, aby vám bylo dobře na zemi a modlete se za mír, který je ohrožen, protože Satan chce válku a nepokoj. 
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."


___________________________________
Chorvatský originál:

„Draga djeco! Molite se da bi vas Duh Sveti prosvijetlio da budete radosni bogotražitelji i svjedoci ljubavi bez granica. Ja sam s vama, dječice, i iznova vas sve pozivam: ohrabrite se i svjedočite dobra djela koja Bog u vama i preko vas čini. Budite radosni u Bogu. Činite dobro bližnjemu da bi vam bilo dobro na zemlji i molite se za mir koji je ugrožen jer sotona želi rat i nemir. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Zdroj:
http://www.medjugorje.hr/hr/