18.3.2022 - Výroční zjevení pro Mirjanu Dragićević-Soldo

Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24.6.1981 do 25.12.1982. Na posledním každodenním zjevení jí Panna Maria řekla, poté, co jí zjevila desáté tajemství, že se jí bude zjevovat jednou ročně, a to 18.března. Tak tomu bylo i během těch let. Zjevení začalo v 13:34h a trvalo do 13:40h.

"Drahé děti!
Mateřskou láskou vás zvu, abyste se plni síly, víry a naděje, dívali na mého Syna. Jemu otevírejte svá srdce a nebojte se. Protože můj Syn je světlo světa a v Něm je mír i naděje. Proto vás znovu a znovu vyzývám, abyste se modlili za ty mé děti, které ještě nepoznaly lásku mého Syna; aby můj Syn světlem své lásky a naděje osvítil jejich srdce, a vás, děti moje, aby posílil a dal vám mír i naději. Jsem s vámi. Děkuji vám."

Panna Maria všem požehnala.

______________________________________________

Originální znění chorvatsky:

Vidjelica Mirjana Dragićević-Soldo imala je svakodnevna ukazanja od 24. lipnja 1981. do 25. prosinca 1982. Na posljednjem svakodnevnom ukazanju Gospa je, povjerivši joj desetu tajnu, rekla da će joj se ukazivati jedanput godišnje i to 18. ožujka. Tako je i bilo tijekom svih ovih godina. Ukazanje je započelo u 13:34 h i trajalo do 13:40 h.

''Draga djeco!
Majčinskom ljubavlju vas pozivam da puni snage, vjere i pouzdanja gledate prema mome Sinu. Njemu otvarajte svoja srca i ne bojte se. Jer moj Sin je Svjetlo svijeta i u Njemu je mir i nada. Zato vas iznova, iznova pozivam da molite za onu moju djecu koja nisu upoznala ljubav moga Sina; da moj Sin svojom svjetlošću ljubavi i nade obasja i njihova srca, a vas, djeco moja, da osnaži i dadne mir i nadu. S vama sam. Hvala vam.''

(Gospa je sve blagoslovila.)

Zdorj: http://medjugorje.hr/hr/novosti/godisnje-ukazanje-mirjani-dragicevic-soldo-18.-ozujka-2022.,12751.ht...